HIP HIP na tvojej škole.

Originál Hip Hop na tvojej škole je projekt určený pre všetky deti základných škôl. Na hodinách sa deti naučia základné aj pokročilé kroky tanečného štýly Street dance a Hip Hop.  Garantom projektu je známy tanečník a choreograf Johnny Mečoch, ktorý si príde deti osobne skontrolovať ☝️. 

Obdobie MÁJ, JÚN

Tréning každý Pondelok od 14:00 - 15:00 / začíname 6.5

Poplatok : 5 EUR / tanečná hodina

Informácie : 0905 408 222 / hello@johnny.company

Tešíme sa na nových tanečníkov 😊

Online prihláška

Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.