ONLINE PRIHLÁŠKA BRATISLAVA

 Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.

INFORMÁCIE

1. Členský poplatok za mesiac / deti od 4 - 6 rokov / 45 EUR , súrodenci 40 EUR.

2. Členský poplatok za mesiac / deti od 7 - 17 rokov / 50 EUR, súrodenci 45 EUR.

3. Členský poplatok sa uhrádza kvartálne, po dohodne sa môže aj mesačne.

4. Členským poplatkom sa uhrádzajú zároveň aj mimoškolské aktivity, ktoré obdržíte v priebehu roka mailom.

5. Akceptujeme potvrdenie od lekára o zdravotnej nespôsobilosti zúčastniť sa na tréningoch. V takomto prípade sumu odrátame z platby za nasledujúce platobné obdobie, inak sa členské nevracia.

6. V čase školských prázdnin a sviatkov sa tréningy nekonajú. Pred súťažami a v prípade potreby pridávame extra tréningy.

7. Pri zápise do tanečnej školy je nutné vyplniť prihlášku s uvedením všetkých potrebných informácii. Informácie o ďaľších aktivitách informujeme prostredníctvom mailu.


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu