V dnešnej dobe veľa mladých ľudí podlieha nesprávnym návykom, pretože nedostávajú správnu inšpiráciu pre rozvoj svojho talentu. Žiakom základných a stredných škôl sme pripravili skvelú interaktívnu tanečnú show, ktorej môže byť aj Vaša škola súčasťou.
O zábavu tancom a vtipom sa postará Johnny Perfekto, ktorý je známy svojou dlhoročnou prácou s deťmi a talentom získať si ich priazeň.

Počas výchovného koncertu dostanú žiaci motivačnú prednášku o životnom štýle, cieľoch života a správneho smerovania k rozvoju ich skytého talentu. Súčaťou programu je samozrejme tanečný workshop v podaní Johnnyho Perfekta, ikony tanca na Slovensku.

Spoločne nájdeme skryté talenty, ktoré sa budú mať možnosť predviesť pred svojimi spolužiakmi. Dĺžka programu je 45 minút.

Martin Murín
Event-Planning&Management
tel.č:+421905408222
email:elpadre@elpadre.sk

Späť na Ponuku