HIP HOP
ÚTOROK & ŠTVRTOK

16:00-17:00 prípravka deti do 6 rokov
17:00-18:00 začiatočníci 6-14 rokov
18:00-19:15 pokročilí

 

              PERFEKTO DANCE

                                                                                         STREDA  19:00

tanec fitness workout relax pre dospelích (90min-5)

 

CENNÍK

Hip-hop 2x do týždňa 28€/mesiac, September-December 112€ , Január-Marec 84 , Apríl-Jún 84

Platby vkladom alebo prevodom na číslo účtu Life is Perfect : SK84 0200 0000 0036 1057 0653

DO POZNÁMKY UVIESŤ MENO TANEČNÍKA !!!

Potvrdenia o platbe prosíme priniesť lektorovi na tréning v prvom týždni trénovania.

Len v prípade úhrady členského sa môžeš zúčastniť na tréningoch.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • V rámci výuky sa so svojou skupinou /crew/ a lektorom naučíš choreografiu. S touto choreografiou budeš reprezentovať seba a tanečnú školu na celoslovenských aj medzinárodných súťažiach. S týmto sú priebežne spojené ďalšie výdavky, s ktorými treba rátať. Kostým, registrácie do súťaží a doprava súkromným autobusom.
  • Pre informovanosť je dôležité sledovať web stránku: www.lifeisperfect.sk a facebook. Tu vždy nájdeš aktuálne informácie o súťažiach, tréningoch, akciách, lektoroch a prípadných zmenách v rozvrhu tréningov.
  • Akceptujeme potvrdenie od lekára o zdravotnej nespôsobilosti zúčastniť sa na tréningoch. V takomto prípade vrátime členské alebo počet tréningov odrátame z platby za nasledujúce platobné obdobie členského, inak sa členské nevracia.
  • V čase školských prázdnin a sviatkov sa tréningy nekonajú. Pred súťažami a v prípade potreby pridávame extra tréningy.
  • Je dôležité vyplniť do prihlášky Tvoje kontaktné údaje.
  • Prostredníctvom e-mailu Ťa budeme pravidelne informovať o udalostiach a súťažiach.
  • V prípade akýchkoľvek otázok píš e-mail na sered@lifeisperfect.sk alebo volaj 0905 455 033